Skip to content

Środa w 1. tygodniu Adwentu

December 4, 2013

Wierzę, że Bóg stworzył mnie oraz wszystkie twory (Mały Katechizm, Pierwszy Artykuł Wiary).

W imieniu + Jezusa. Amen. Nie ważne w którym miejscu zaczynasz czytać pierwszy artykuł wiary, to czytając go bez Jezusa jako twego pośrednika, odkrywasz Boga który pragnie twojej śmierci. Bez Jezusa, Bóg nie jest Stwórcą. Jest Sędzią, a Jego gniew wylewa się wszędzie. Bóg niszczy całe miasta poprzez tornada. Wznieca wojny i przelew krwi. Nie interesuje się dziećmi, które umierają każdego dnia dziesiątkami tysięcy z głodu. Jak Bóg może to czynić? To On jest Bogiem, nie ty. Więcej, bo jak czytamy: jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami (Rz 3,10-18). W jaki sposób św. Paweł opisuje to, w jaki sposób Bóg może nie unicestwić tego co stworzył?

W taki sposób możemy odczytywać pierwszy artykuł wiary bez Chrystusa. Bez Chrystusa, Bóg jest kamiennym murem. Nie oferuje żadnej możliwości przeproszenia czy możliwości pocieszenia. Jest nieczuły w Swym gniewie, ponieważ zbuntowałeś się, złamałeś Jego Prawo, próbowałeś odgrywać Jego rolę i ponosisz winę za wszystko. Ale teraz św. Paweł pisze: Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, (22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących (Rz 3,21.22). Ze względu na Chrystusa zostało nam objawione, że Bóg nie pragnie być nam znany jako Sędzia, ale jako Stwórca i Ojciec. Przyjmujemy to poprzez wiarę w Jezusie. Gniew Boże zostaje wygaszony. Całe upadłe stworzenie znajduje swój koniec w krwi i w śmierci Jezusa. W zmartwychwstaniu Jezusa, Ojciec ustawia wszystkie rzeczy pod Jego autorytetem, dlatego też zarówno żydzi jak i poganie, mogą dostąpić pojednania z Bogiem ze względu na Chrystusa i otrzymać jako stworzenie wszystko to co potrzebujemy do życia z wdzięcznością i uwielbieniem.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: