Skip to content

Czwartek w 1. tygodniu Adwentu

December 5, 2013

Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim (Iz 12,1.2).

W imieniu + Jezusa. Amen. Gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności (Rz 1,18). Ale ten gniew nie jest związany tylko i wyłącznie z karą. Bóg nie siedzi na Swoim niebiańskim tronie w oczekiwaniu na nasz grzech. Jednak Boży gniew wylewa się na nas. Objawia nam, że jesteśmy przeciwko Bogu, wręcz jesteśmy napędzani zabijającą myślenie o Bogu manią. Nie chcemy aby Bóg był Bogiem dla nas. Chcemy Go osądzać, a nawet skazać na najcięższą karę. Jesteśmy jednak bez alibi, kiedy Bóg przemawia do nas poprzez wściekły gniew.

Ale teraz Boży gniew został odwrócony. Wściekły gniew Boży został zastąpiony słowem pocieszenia. Jak to jest możliwe? Co możemy zrobić aby na to zasłużyć? Nic. Po prostu Ktoś inny postawił się na naszym miejscu, przyjął na własne ciało to co miało spotkać nas. Jego imię to Jezus – a więc Bóg jest moim zbawieniem.

On jest Tym którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (Rz 3,24-26).

Ale to co zostało zapowiedziane nadeszło. Boży gniew przyszedł. Pan przyszedł, ale nie jest on jedynie Panem, ale jest moim Panem. Jezus, nasze przebłaganie, nasze odpuszczenie grzechów ze względu na Jego krew. Odpuszczenie twoich grzechów. Wszystkich grzechów. Tak więc teraz wszystko jest nowe. Bo Bóg jest moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się lękał. On jest mocą moją i pieśnią moją. Jezus jest moim zbawieniem.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: