Skip to content

Piątek w 1. tygodniu Adwentu

December 6, 2013

Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo (Iz 14,18.19).

W imieniu + Jezusa. Amen. Skąd się bierze nienawiść w narodach i czemu ludzie lubują się w próżności? Dlaczego ludzcy królowie i książęta występują przeciwko Panu i przeciw Jego Pomazańcowi (por. Ps 2)? Ponieważ nienawidzą Ewangelii!

Prorok zapowiada Mesjasza który będzie „obrzydły” i „stratowany”. Nie dzieje się tak z tego powodu, że Jezus przyszedł z lepszym Zakonem miłości, niż go przyniósł Mojżesz. Ale dlatego, że przyszedł On by wyzwolić grzeszników bez jakiejkolwiek ich zasługi. Jednak ci którzy rządzą (i są rządzeni) przez niekończące się prawa, uczynki i wymogi wiedzą, że wszystko ma swoją cenę. Sprawiedliwość musi być. Jeśli zaś istnieje jakaś łaska, to tylko po to aby opóźnić karę. Ale Jezus wykracza poza Zakon w kierunku nowego stworzenia, co jest oznaką końca Zakon. To dla królów i narodów szukających sprawiedliwości i chwały w Zakonie jest nie do pomyślenia. Bóg przychodzi w ciele nie po to, aby naprawić luki w Zakonie, ale aby zerwać więzy Zakonu, po to aby przebaczenie, życie i zbawienie, mogły zostać udzielone bez niczego, co by mogło je powstrzymać.

W tym nowym Królestwie przebaczenia to Chrystus jest jedynym Królem. Przez Jego krew, której królowie i ich narody chcieli by się pozbyć, otrzymujemy odkupienie od grzechu i śmierci, oraz dostępujemy pojednania wszystkich ludzi z Ojcem. W ten sposób Bóg spotyka się ze wszystkimi, którzy podążali Jego śladami, nie ze względu na grzmoty sądu, ale ze względu na słowa Zmartwychwstałego Chrystusa: Bierzcie i pijcie, to jest Nowe Przymierze we krwi mojej, danej i przelanej za ciebie, na odpuszczenie grzechów.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: