Skip to content

Sobota w 1. tygodniu Adwentu

December 7, 2013

Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo (Iz 24,3).

W imieniu + Jezusa. Amen. Boży gniew jest apokaliptyczny. Do tego ma zasięg kosmiczny. Kiedy Bóg zabiera się za sądzenie, to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nieprawych i bezbożnych. Jego wściekły gniew objawia się nie tylko na tych, którzy tego zasługują, ale na wszystkich. Nie ma ucieczki. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy odpadli od chwały Bożej.

Kiedy Bóg przychodzi ze Swym Słowem Zakonu, wszystko odkrywa i wszystko unicestwia. Bóg idzie na bitwę przeciw naszym grzesznym ciałom, przeciwko upadłemu światu, oraz diabłu z jego aniołami. Ale Bóg na tę bitwę nie rusza uzbrojony w miecz i tarczę, ani nawet w anielskich płomieniach Jego chwały. Nie, Bóg w tej kosmicznej bitwie z niszczycielskimi mocami grzechu, śmierci, diabła i prawa, walczy pustymi rękoma.

W tym ostrym konflikcie Bóg staje się jednocześnie przekleństwem i błogosławieństwem. Na krzyżu Golgoty, tam gdzie nastąpiła ta bitwa, Zakon – a więc najbardziej zbawienna doktryna życia, występuje przeciw Ewangelii, aby posłać ją do diabła i zniszczyć ją. Ale tak się nie stało. Bo Boże błogosławieństwo i On sam są wieczne, klątwa musiała więc iść precz. Aby Ewangelia została pokonana przez grzech, śmierć, diabła i Zakon, musiałby być pokonany Bóg. A to jest niemożliwe.

Bóg spustoszył i złupił całą ziemię, królestwo szatana, dom mocarza. Przez Swoją śmierć wziął to wszystko na Siebie. Przez Swoje zmartwychwstanie pokonał to raz na zawsze, powstawszy jako Pan nowego Nieba i nowej Ziemi, bez Zakonu, gniewu, śmierci i diabła.

To jest właśnie słodycz Słowa Bożego a równocześnie najdziwniejsza rzecz jaką idzie sobie wyobrazić. On chce wylać Swoją miłość na Swych wrogów, uwolnić ich od zabijania, od plądrowania domów, aby następnie dać im nowe domy. To właśnie ta dziwna i cudowna Boża miłość, do której mamy dostęp poprzez krew Jezusa Chrystusa.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: