Skip to content

Rozważanie na 2. Niedzielę w Adwencie – Higher Things

December 8, 2013

I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Łk 21,29-33).

W imieniu + Jezusa. Amen. Królestwo Boże nie oczekuje wśród nas, aby ująć się naszych działań czy zachowań. Nasza decyzja nie jest w stanie stać się pomostem między Bożym Nowym Królestwem i tą starą Ziemią. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Boże nigdy nie przeminą.

Nie możemy wymagać od Boga, aby w określonym przez nas czasie przyszło Jego Królestwo. Nie jesteśmy w stanie dorwać się do tego Królestwa. To On zbliża się do nas, przemawia do nas, chwyta nas, aby obdarzyć nas wolnością i tym wszystkim co już zostało dla nas osiągnięte. Tutaj znajdujemy sedno Królestwa Bożego. Kiedy Jezus przychodzi do nas ze Swym wiecznym Słowem, które jest innym słowem od tego, do którego przywykliśmy. On przychodzi zapowiadając, że nasze dni i lata nie są wyznaczone przez Zakon. Zakon miał swoją granicę, swój koniec, który jest właśnie w Jezusie.

Chrystus także teraz niszczy świat, który tak długo podtrzymywany był Jego Świętym Zakonem, po to aby stworzyć nowe Królestwo Niebiańskie. Królestwo śmierci, diabła i naszych grzesznych jaźni się kończy, niezależnie od tego jak mocno z tym walczymy. Bóg działa poprzez Swoje Słowo aby zniszczyć Niebiosa i Ziemię, a uczynić nowe Królestwo, poprzez zwiastowanie Ewangelii, ponieważ pragnie nas wszystkich w tym Królestwie. Nie musisz zrobić czegoś szczególnego aby tam być, nie musisz posiąść jakiejś szczególnej wiedzy, wystarczy, że staniesz się osobą otwartą na Jego działanie. Do tego Królestwa nie dostajesz się ani poprzez uczynki, ani poprzez to, że kogoś znasz, ale raczej ze względu na Kogoś kto zna ciebie, oraz ze względu na słowa i obietnice, które tobie są dane. Wszystko przeminie, zwłaszcza grzesznicy, ale ci którzy wybrani są do życia wiecznego staną się nowym stworzeniem w Duchu Świętym. W tym nowym Królestwie rządzi Chrystus, nie poprzez przykazania, ale poprzez wierność Jego obietnicom danym tobie, które każdego dnia są nowe, a jednocześnie nie przeminą.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: