Skip to content

Wtorek w 2. tygodniu Adwentu

December 10, 2013

Wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami; w nim poganie nadzieję pokładać będą (Rz 15,12).

W imieniu + Jezusa. Amen. Kościół jest jedynym miejscem na Ziemi w którym spotykają się razem poganie i Żydzi. Ale to zjednoczenie nie następuje poprzez wspólne przyjęcie Bożych przykazań. Ale dlatego, że i jedni i drudzy mają tego samego ukrzyżowanego Chrystusa.

Kościół jest ciałem Chrystusa, nowym Królestwem, miejscem w którym Boże działanie objawia się wszystkim ludziom. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy żyją w kłamstwie grzechu. Wszyscy mają wykrzywiony stosunek do Ojca. Wszyscy mają swych fałszywych bogów i fałszywe cele. Dlatego też i wszyscy muszą zostać pojednani z Bogiem. Wszyscy potrzebujemy przebaczenia, życia i zbawienia, które znaleźć można tylko w Chrystusie.

Kościół nie jest miejscem w którym podobnie myślący ludzie próbują udoskonalić to co jest stare, coś co upadły świat nazywa „religią”. Grzeszni poganie są tu zaproszeni nie ze względu na dobre wypełnianie Zakonu, jego akceptację czy tolerowanie, ani nawet ze względu na ich miłość, ale ze względu na jednego prawdziwego kaznodzieję, który gładzi grzechy świata.

Chrystus został posłany najpierw do Żydów „aby potwierdzić obietnice dane ojcom” (Rz 15,8). Od Abrahama Żydzi mają obietnicę (nie przykazania!), która uczyniła ich narodem wybranym przez Boga. W tej obietnicy otrzymali oni swoje „tak” w Chrystusie (por. 2 Kor 1,20). A chociaż poganie później przybywają na wesele ukrzyżowanego Oblubieńca, to mogą wielbić Boga za Jego miłosierdzie (por. Rz 15,9).

Zarówno Żydom jak i poganom pozwala Bóg zostać Jego wiernymi, doświadczyć Jego miłującej dobroci pomimo grzechów. W sposób szczególny objawiona zostaje poganom łaska w Piśmie Świętym. Jesteśmy włączeni w obietnice dane ojcom – Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Więc także podobnie jak Żydzi możemy „obfitować w nadziei przez moc Ducha Świętego” (Rz 15,13).

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: