Skip to content

Środa w 2. tygodniu Adwentu

December 11, 2013

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co to znaczy? (…) Nadto obdarza mnie odzieniem i obuwiem, pokarmem i napojem, domem i gospodarstwem, żoną i dziećmi, rolą i bydłem i wszystkimi dobrami, tudzież wszystkie potrzeby ciała i życia mego obficie codziennie zaspokaja, od wszelkich niebezpieczeństw chroni i od wszystkiego złego strzeże i zachowuje (Mały Katechizm).

W imieniu + Jezusa. Amen. Co jeśli Bóg nie zapewnia nam ubrań, butów, dachu nad głową i wszelkich innych rzeczy, które są nam potrzebne? Czy to znaczy, że o nas zapomniał? Czy On nie wie jak bardzo chcę aby moi rodzice pozostali małżeństwem? Czy nie wie On, że nie mogę utracić babci chorej na raka? Czy nie wie On, że muszę wziąć się w garść aby zdać do następnej klasy? Tak więc? Pamiętaj Panie!

Jezus jest dowodem Ojca na to, że On nie zapomni. Może będzie chciał cię od czegoś powstrzymać, On zapewnia cię, że nie zapomni o tobie. On prosi abyś zaufał Chrystusowi. Lecz czy czasem nie zapomniał, że czasem może ulecieć z ciebie wiara? Nie, o tym też nie zapomniał.

Po to właśnie daje ci Swoje Słowo. Daje pastora aby zwiastował je i Biblię abyś je czytał. Daje Chrzest abyś pamiętał. Wieczerzę abyś jadł i pił. To są właśnie dary, które daje ci Jezus. Biblia zaś mówi, że skoro Bóg dał Swego Syna, to jak mógłby ci nie dać wszystkiego? Dla Boga nie jest problemem aby ci to zapewnić. Dla nas jest to jednak coś koniecznego do przeżycia.

Tym co On daje ponad wszystko jest Jego Syn. Odpuszczenie grzechów, tak, również grzechu powątpiewania w Jego dobroć. Grzech myślenia, że mógł On kiedykolwiek o tobie zapomnieć. Wszystkie te grzechy zostały zniszczone na krzyżu Jezusa. Krzyż ukazuje, że wszystko co jest ci potrzebne Bóg da. Jeśli więc z powodu grzechów potrzebujesz aby Bóg zawisł na drzewie i umarł za ciebie, wtedy Ojciec to dla ciebie przygotowuje.

Twój niebiański Ojciec nie zapomni o tobie. On ciebie stworzył. On posłał Swego Syna aby zbawić Ciebie, zaś Swego Ducha aby uczynić cię Jego własnością. Jesteś Jego i nigdy On o tobie nie zapomni. W imieniu Jezusa. Amen.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: