Skip to content

Rozważanie na 3. Niedzielę w Adwencie – Higher Things

December 15, 2013

A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? (Mt 11,2.3).

W imieniu + Jezusa. Amen. Jan oczekuje na egzekucję. Wątpi. „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego?” – czemu pyta o to Jezusa? Z tego samego powodu z jakiego my wątpimy. Jezus nie był takim Mesjaszem jakiego spodziewał się Jan. Ten Zbawiciel przyzwala aby prorocy byli mordowani, a apostołowie odrzuceni. Pozwala aby Jego chrześcijanie cierpieli na całym świecie. Pozwala na ścięcie Jana Chrzciciela. A Jezus? Ten „który ma przyjść” mówi aby spojrzeć na Jego czyny. A po tym odpłynął statkiem. Wycofał się w samotność pustyni. Prorok Izajasz ma rację kiedy mówi o Bogu: „Zaprawdę jesteś Bogiem, który się ukrywa”. Teraz, przez wiarę, Bóg pragnie pozostać ukryty. Ale w Dzień Ostateczny objawi się nam twarzą w twarz. Tego ukaże, że widział nędze Swego ludu. Usłyszał nasze wołanie. Zapragnął nam pomóc. Zawsze był z nami w śmierci i w nowym życiu. To może nas obrazić. Popatrzmy co stało się z naszymi nadziejami. Zaglądamy do otwartego grobu i wątpimy. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Czemu pytamy o to Jezusa?

Przez wieki Kościół wznosił swój głos do Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przez wieki Kościół modlił się: „Amen. Przyjdź Panie Jezu!”. W tym czasie słyszeliśmy odpowiedź: „Tak, przyjdę niebawem”. Przez wieki ludzie mądrzy, silni i wysoko postawieni ludzie kwestionowali tę naukę Kościoła: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Ale nasza odpowiedź zawsze jest taka sama: Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia (1 P 3,4).

Zawsze jest prościej wierzyć w coś co możemy uchwycić. Ciężej jest polegać na Tym, w którym i przez którego otrzymujemy wszystko. Przez wiarę w Chrystusa i przez Niego, Kościół otrzymuje wszystko, również szczególne zrozumienie czasu. Może więc oczekiwać nie troszcząc się o nic. Prowadzony przez Ducha Kościół pewnie i z nadzieją śpiewa: „Amen. Przyjdź Panie Jezu!”, bo wie, że nastąpi to już niebawem.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: