Skip to content

Poniedziałek w 3. tygodniu Adwentu

December 16, 2013

Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie (Iz 40,10.11).

W imieniu + Jezusa. Amen. Dobry pasterz przychodzi, aby porozmawiać z tobą. On nie przyszedł, aby cię przekonać, że warto go naśladować. Nie przyszedł, aby przekonać cię, że warto wybrać Go za swego pasterza. On przychodzi aby objawić to, że Bóg zawsze cię chroni, niezależnie od tego czy składasz Mu za to dziękczynienie i czy Go uwielbiasz.

Jedynie wierność Chrystusa wobec Jego obietnicy, chroni cię jako baranka w Jego owczarni. Czyni to poprzez usunięcie niewłaściwej wiary i obdarzenie w jej miejsce jedynej, prawdziwej, zbawczej wiary. Teraz gdy owce słuchają głosu Jezusa, okazuje się, że On prowadzi je silną ręką, dając odpuszczenie grzechów, życie wieczne i zbawienie. Gdyby ta ręka nie była silna, gdyby nie podążała za Nim obietnica, gdyby było cokolwiek od nas wymagane aby do tej owczarni się dostać, wtedy moglibyśmy tylko zawrócić i pogrążyć się w pysze i rozpaczy. W pysze ze względu na brak chęci zostania częścią stada. Rozpaczy, bo wszystko cokolwiek byśmy robili owiane by było wątpliwością. Ale wiara nie jest zasadzona na pysze i rozpaczy. Wiara trzyma się Chrystusa. Jest stworzona i podtrzymywana przez Ducha Świętego, Który obiecuje, że nie opuści nas, pozostawiając na pastwę prawa i śmierci.

Świat zszokowany jest tym, że Boża obietnica jest tak pewna. Świat żyje na cienkiej linie rozciągniętej między pychą a rozpaczą. Kościół zaś żyje w słowach i dziełach Bożych, w Bogu zaś posiada swoją nagrodę, którą powoli gromadzi i przenosi do Jego Królestwa łaski, na wieki.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: