Skip to content

Wtorek w 3. tygodniu Adwentu

December 17, 2013

Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan (1 Kor 4,4).

W imieniu + Jezusa. Amen. Przed ludzkim sądem św. Paweł ani się nie oskarża, ani się nie usprawiedliwia, zaś spogląda na Boży sąd nad światem dokonany na Golgocie. Bóg usprawiedliwia św. Pawła wbrew jemu samemu. Bóg usprawiedliwia wszystkich grzeszników wbrew ich woli. Bo jak mogłoby być inaczej? Jak św. Paweł i każdy z nas, moglibyśmy dostąpić przebaczenia, kiedy pozostajemy martwi przez grzech. W jaki sposób zmarli mogą pomóc zmarłym? Właśnie dlatego potrzebujemy Jezusa. Przez Chrystusowe Słowo odpuszczenia, zarówno św. Paweł jak i wszyscy grzesznicy są uwolnieni od śmierci, diabła, samych siebie i świata.

Jak mówi św. Paweł: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Rz 1,17). To znaczy, że każdy kto ufa w to, że Bóg odpuszcza grzechy, będzie żył. Bez uczynków, bez dodawania lub odejmowania czegoś od nas, po prostu ze względu na obietnicę. Tylko wiara usprawiedliwia bezbożnych. Tak więc podobnie jak św. Paweł, wiemy, że nic nie jest przeciw nam, ponieważ wszystko co mogło by nas obciążać mocą prawa Bożego, zostało zabrane przez Chrystusa. Co prawda nasze grzechy nie zostały w Nim umieszczone. On Sam stał się grzechem aby zostać za nas osądzonym. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5,21). Chrystus nie tylko cierpiał gniew Boże ze względu na nasze grzechy, ale jak to pisze Marcin Luter: Chrystus bierze na siebie „grzechy popełnione przez wszystkich ludzi. Grzech Pawła – byłego bluźniercy, Piotra – który zaparł się Chrystusa, Dawida – cudzołożnika i mordercy”. Stał się więc jakby największym z grzeszników.

Jeśli Chrystus nie poniósł by naszych grzechów, sami musielibyśmy to zrobić i przez to zginąć. Ale Chrystus bierze ten problem na siebie. On bierze nasze grzechy. Dzięki temu teraz nie rządzi już prawo grzechu i śmierci, straciło ono na moc, grzech jest pokonany, a śmierć straciła swoje żądło. Teraz Chrystus jest jedynym Panem. Tak wygląda właśnie wyrok Boży. Bowiem: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: