Skip to content

Środa w 3. tygodniu Adwentu

December 18, 2013

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co to znaczy? (…)od wszelkich niebezpieczeństw chroni i od wszystkiego złego strzeże i zachowuje, a to wszystko jedynie z ojcowskiej, boskiej dobroci i miłosierdzia, bez wszelkiej zasługi i godności mojej; za co Mu dziękować i chwalić Go, służyć Mu i posłusznym być powinienem. To jest istotną prawdą! (Mały Katechizm, Skład Wiary, Pierwszy Artykuł).

W imieniu + Jezusa. Amen. Pies spogląda na pana, z niecierpliwością oczekując jedzenia. Dziecko spogląda nam matkę aby zaznać spokoju i nie bać się wymyślonych potworów. Jako ludzie Chrystusa spoglądamy na naszego Ojca, oczekując, że będzie nas chronił i nie pozwoli nas skrzywdzić. Boimy się złego, bo nie patrzymy w kierunku Pana i zapominamy, że to On nas uratuje.

Gdy Ojciec posyła Jezusa aby nas zbawił, obraz Ukrzyżowanego jest nam dany na zawsze, abyśmy w Nim znajdowali swoją pociechę. Ilekroć widzisz krzyż czy krucyfiks, gdy widzisz obrazek lub obraz Jezusa ukrzyżowanego na Golgocie i ilekroć Ukrzyżowany jest tobie zwiastowany, to pamiętaj: Twój Ojciec Niebiański zachowuje cię od wielkiego zła.

To co pragnie tobie przekazać Skład Wiary, to to, że nic nie może cię do końca zaskoczyć. Owszem możesz zachorować. Możesz odczuwać ból lub zranienie. Ale nic z tych rzeczy nie jest w stanie cię uszkodzić lub zniszczyć. A to dlatego, że wszelkie zło wylądowało za sprawą Jezusa na Golgocie, zaś pusty grób jest świadectwem, że nic nie jest w stanie pokonać Syna Bożego. Dlatego też nic nie jest w stanie cię pokonać, jeśli jesteś ochrzczony w Chrystusie.

Ojciec nasz niebiański prawdziwie chroni i zachowuje nas od złego. Nie ma czegoś takiego, co by było w stanie wyrwać nas z Jego ręki, ponieważ przynależysz do Jezusa. Nie ma takiego zła, które nie zostało pokonane, bez względu na to jak straszne by ono było, przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, a następnie przez Chrzest, Jego Słowo i Jego ciało i krew. To zaprawdę wieść nas powinno do wdzięczności i uwielbienia. W imieniu Jezusa. Amen.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: