Skip to content

Piątek w 3. tygodniu Adwentu

December 20, 2013

Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia; (Iz 40,21-23)

W imieniu + Jezusa. Amen. Czy gdy trzymasz w dłoni szarańczę, to ta szarańcza rozumie twoją relację do niego? W jaki sposób on ma wiedzieć, co o nim myślisz, lub jaki jesteś? Musiałbyś stać się szarańczą, w ten sposób jej się pokazać, mówić do niej jak szarańcza, w ten sposób aby cię ona mogła zrozumieć. Tak więc na pytanie jaki jest Bóg pierwszą odpowiedzią staje się Jezus z Nazaretu. Oto człowiek, który będąc Bogiem, mówił rzeczy, które mógł mówić tylko Bóg, robił to co tylko Bóg może robić i przyjmował cześć przynależną jedynie Bogu. Niektórzy nazywali Jezusa bluźniercą. Bowiem jedyną inną możliwością w tej sytuacji, mogło być tylko to, że jest On Bogiem. Bóg spotyka się z ludźmi jako człowiek. Bóg wyraża się w ludzkich terminach, w taki sposób w jaki Biblia wskazuje na Jezusa. Nazywany jest Słowem, działaniem, ekspresją i objawieniem Boga. On jest Słowem, które stało się ciałem (por. J 1,14). Bóg był widziany, słyszany i dotykany. Poznając Jezusa poznajemy Boga.

Oto i odpowiedź na pytanie „Jaki jest Bóg?”. Oglądaliśmy Jego chwałę jako jednorodzonego Syna Ojca, pełnego łaski i prawdy, wywyższonego w chwale na krzyżu. Bóg stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, cierpiał męki piekła grzechu. Jezus umarł na bezbożnych, za tych którzy boją się Boga i uciekają od Niego. On umarł za ciebie. Nie można wyobrazić sobie większej miłości. Ale taki jest Bóg – łaskawy. Kiedy grzech, który niszczy twoją relację z Bogiem zostaje odpuszczony, poczucie winy i strach przed Nim znikają. Dzięki temu możemy poznać go jako Ojca, ponieważ Jezus to umożliwił.

ks. Donavon Riley (LCMS, USA)
tłumaczenie: ks. Jakub Retmaniak (LECAV, CZ)

From → Higher Things

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: